SD 50
sonda ultrasónica
Rentador  de  Sonda Trans Esofagee
Renteu la vostra sonda TEE amb tota seguretat
Seguretat del Pacient: 
El rentador automàtic respecta el temps, la concentració del desinfectant i la temperatura del rentat. 
La seva sonda es mantè neta i desinfectada, amb el traçat del procés. 

Seguretat del Material: 
Els temps d’exposició de la sonda als productes detergents i de desinfecció estan controlats. 
Una prova d’impermeabilitat es realitza. Les vostres sondes són preservades. 

Seguretat del Personal: 
El personal ja no manipula els productes tòxics o irritants… 
El seu equip treballa en les millors condicions. 

HYGIETRONIC comercialitza un rentador automatitzat de sonda. 

SD 50 és un rentador nou, desinfectant dedicat a les sondes.
 
El rentat i la desinfecció de la sonda TEE es realitzava a mà fins ara. 

El rentador presentat per HYGIETRONIC revoluciona el tractament d’aquesta sonda d’ecocardiogràfia. 

El concepte del producte reposa sobre 3 pilars:
SEGURETAT DEL PACIENT: 

Un procés complet es basa en una fase de purificació i una fase de desinfecció. L’eficiència de la fase de desinfecció ve donada per la concentració , el temps d’exposició i la temperatura de contacte. 

El rentador automàtic realitza un doble rentat amb un detergent, la fase de desinfecció utilitza un àcid peràcètic ( Glutaraldehyde sobre demanda). 

L’autòmat controla les diferents fases i assegura un procés de rentat i desinfecció òptimal. 

SD 50 respecta el temps, la concentració i la temperatura del rentat i la desinfecció.
 La sonda roman neta i desinfectada, el sistema proporciona un traçat del cicle del rentat per mitjà d’un imprés . 


L’installació és senzilla, gràcies a un acord elèctric de 230v, d’una arribada d’aigua freda i d’aigua calenta i d’un sifó de canvi d’oli. 
SD 50 ve muntada sobre rodes i es pot desplaçar i col.locar fàcilment. 
Un kit de filtració està disponible per tal de controlar la qualitat de l’aigua. 
La sonda s’introdueix en el tub del rentador, el conector està tancat a la platina del control elèctric. 
Un cicle ve seleccionat i el procés comença automàticament. 
Les fases del pre-rentat i el rentat asseguren la purificació de la sonda. 
 
La fase de desinfecció utilitza l’àcid peracètic (APA) per aconseguir una desinfecció de alt rendiment. 
El cicle es realitza en 38 minuts. La sonda pot tornar a utilizar-se d’immediat. 
 
A França els aldehydes es desaconsellen fortament pel seu poder mutàgen i la seva propensió a generar un biofilm en els instruments, en contrapartida, SD 50 també està validat amb un Glutaraldehyde si les sondes TEE no fossin compatibles amb un APA però, en aquest cas, el cicle d’auto desinfecció de l’aparell , ha de fer-se amb un APA. 
SD 50 és un rentador certificat AQUEST MDD de Classe IIB, està validat segons la norma ISO 15883-4. 


SEGURETAT DEL MATERIAL: 

 El temps d’exposició de la sonda als productes detergents i de desinfecció estan rigorosament controlats. 

 La maneta de control i el conector no poden ésser submergits accidentalment en el bany. 
La sonda pot restar en el rentador un cop el procés enllestit sense risc per al envoltall del captador. 

 Una prova d’impermeabilitat es realitza durant el cicle per controlar l’integritat del captador. 
Les sondes són preservades. 

SEGURETAT DEL PERSONAL: 

El personal ja no manipula els productes tòxics o irritants. 

Un cop els recipients de detergent i de desinfecció instal.lats en el rentador, el personal no manipula els productes quimics.  
 Els productes utilitzats s’envien a la claveguera en acabar cada cicle ( single wash). El detergent utilitzat i l’àcid peracètic són conponents biodegradables que no generen residus tòxics. 
El rentador no emane re de tòxic. 

L’equip treballa en les millors condicions alhora reduint els riscos d’exposició  i contacte amb els productes quimics 

L’SD 50 també existeix en versió Muli-Wash, el producte de desinfecció s’utilitza llavors varies vegades i el canvi d’oli del cilindre recarga el bidó del desinfectant. L’SD 50 també s’utilitza pels desinfectants a base de Glutaraldehyde.
Translation Frençais <-->Catalan: immarosarmengol (at) gmail.com
HYGIETRONIC      84 Av. de Joan Marti  -  AD200 ENCAMP -  PRINCIPAT D'ANDORRA